«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς Με τη με αριθμό ΔΙα/Γ.Π.οικ. 27397 ΦΕΚ 2369/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/14 Μαΐου 2022 ΚΥΑ, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας…

Περισσότερα ...«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας»