Η διεκπεραίωση των εργασιών των Εισαγγελικών Γραφείων, όπου ιδίως υπάγονται:

 1. Η παραλαβή ανά μήνα των δικογραφιών (ανακριτικών, προανακριτικών και προκαταρκτικών) από τη διακίνηση μηνύσεων και το ταχυδρομείο και η ετοιμασία αυτών προς χρέωση από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς για επεξεργασία.
 2. Η καταχώριση και αρίθμηση των δικογραφιών που χρεώνονται ηλεκτρονικά οι Εισαγγελείς και η ενημέρωση περί της δοθείσης πορείας.
 3. Η διακίνηση ανακριτικών δικογραφιών προς τους Ανακριτές για εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης.
 4. Η συμπλήρωση των στοιχείων των δικογραφιών που διακινούνται προς το Τμήμα Κατηγορητηρίων της υπηρεσίας μας και προς το Τμήμα Βουλευμάτων του Πρωτοδικείου Πειραιά, όταν πρόκειται για διαβίβαση προτάσεων ουσίας.
 5. Η αναλυτική σύνταξη πινάκων για την ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών για την πορεία των διεκπεραιούμενων δικογραφιών καθώς και των πινάκων εργασίας των Εισαγγελικών Λειτουργών.
 6. Η τήρηση αρχείων άρθρων 43, 47 ΚΠΔ και άλλων, αποχής από την ποινική δίωξη και αγνώστων δραστών (προανακριτικών και ανακριτικών δικογραφιών).
 7. Η διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων των Εισαγγελέων κατά τα άρθρα 43 και 47 ΚΠΔ και άλλων, αποχής από την ποινική δίωξη και αρχείου αγνώστων δραστών.
 8. Η παρακολούθηση των πράξεων του άρθρου 59 παρ. 2 ΚΠΔ και η τήρηση του σχετικού αρχείου.
 9. Η συσχέτιση εγγράφων σε δικογραφίες και μόνο ύστερα από έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα.
 10. Η παροχή πληροφοριών στο κοινό για την πορεία των χρεωμένων στο τμήμα δικογραφιών και η χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών πορείας στους προς τούτο νομιμοποιούμενους.
 11. Η παραλαβή προσφυγών κατά διατάξεων του άρθρ. 47 ΚΠΔ και η διαβίβαση προς τον Εισαγγελέα Εφετών.
 12. Η εξαγωγή φωτοαντιγράφων προς σχηματισμό νέων δικογραφιών μετά από Εισαγγελική παραγγελία.
 13. Η διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας.