Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, για την εύρυθμη διεξαγωγή των λειτουργιών της, έχουν ορισθεί Τμήματα και Γραφεία, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της Υπηρεσίας το οποίο και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2609/28-6-2019 τεύχος Β’) το οποίο μπορείτε να διαβάσετε πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οργανόγραμμα

Οι λειτουργίες των τμημάτων της Υπηρεσίας αναλύονται στα αρχεία ms word που υπάρχουν στο κάτω αριστερό μέρος της κάθε σελίδας της προβολής.