Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Βουλευμάτων υπάγονται κυρίως:

 1. Η αρίθμηση και υποβολή των προτάσεων προς του Ανακριτές και το Δικαστικό Συμβούλιο, κατόπιν αίτησης για παρεμπίπτοντα ζητήματα και επί των προσφυγών κατά διατάξεων Ανακριτή και κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.
 2. Επίδοση και εκτέλεση των εκδιδομένων βουλευμάτων και διατάξεων Ανακριτών και Εισαγγελικών Λειτουργών.
 3. Καταχώριση και εκτέλεση των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.
 4. Παρακολούθηση των δικογραφιών με προσωρινά κρατούμενους και η τήρηση του σχετικού βιβλίου.
 5. Καταχώριση, αποστολή και παρακολούθηση των περιοριστικών όρων της εμφάνισης και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, που επιβάλλονται με πάσης φύσεως Διατάξεις και Βουλεύματα (Ανακλήσεις – Τροποποιήσεις).
 6. Αποφυλακίσει ς υφ’ όρων απολυθέντων με βούλευμα ή διάταξη και παρακολούθηση αυτών (ως προς την εμφάνιση στο Α.Τ. για την τήρηση των περιοριστικών όρων).
 7. Διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης παραγγελιών για απόδοση εγγυήσεων και κατασχεθέντων με βούλευμα.
 8. Παραλαβή αιτήσεων και έκδοση πιστοποιητικών περί μη παραπομπής με βούλευμα.
 9. Μεταγωγή κρατουμένων από τα Κ.Κ. Κορυδαλλού για απολογία στους Ανακριτές όλης της Χώρας.
 10. Παραλαβή και διεκπεραίωση αιτήσεων κρατουμένων για κατ΄οίκον έκτιση ποινής (άρθρο 56 του Π.Κ.).
 11. Υφ’ όρον απολύσεις κρατουμένων (άρθρ. 110Α Π.Κ.)
 12. Προσφυγές κατά αποφάσεων Πειθαρχικού Συμβουλίου Φυλακών Κ.Κ. Κορυδαλλού.
 13. Υποβολή δικογραφιών, μετά την άσκηση ενδίκων μέσων, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον Εισαγγελέα Εφετών.
 14. Υποβολή δικογραφιών με πιστοποιητικό αμετακλήτου βουλεύματος στην Εισαγγελία Εφετών καθώς και στον Προσδιορισμό Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.
 15. Δικογραφίες που αναστέλλουν με βούλευμα κατ’ άρθρο 59 του Κ.Π.Δ.
 16. Παροχή πληροφοριών στους άμεσα ενδιαφερόμενους ή για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένους.
 17. Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος με κάθε τρόπο.
 18. Παραλαβή υπομνήματος και αίτησης για αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαδίκων προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.