Τηλέφωνα και email Υπηρεσίας

Γραφείο Υπηρεσία Τηλέφωνο email
401 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 2132157129  
402 ΠΙΝΑΚΙΑ Α΄ & ΑΥΤΟΦ.ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
 2132157130  
403 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
 2132157131  
 2104520405  
 2104520463  

 trimeles@eispp.gr
404 ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
 2132157132  
 2132157154  
 2104522886  
 2104180692  

 ektelesi@eispp.gr
405 ΤΡΙΜΕΛΕΣ~ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ
 2132157133  
406 ΠΙΝΑΚΙΑ Β΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
 2132157134  
407 ΠΙΝΑΚΙΑ Α΄ & ΑΥΤΟΦ.ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ &
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ

 2104582035  
408 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
 2132157136  
 2104520377  

 monomeles@eispp.gr
408 ΠΙΝΑΚΙΑ Β΄ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
 2132157249  
409 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
 2132157138  
 2104520446  
410 ΕΡΗΜΗΝ
 2132157137  
 2132157267  
410 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 2132157251  
 2104520446  

 v.konstantinou@eispp.gr
411 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
 2132157289  
411 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ
 2104175159  
 2104175159  
411 ΑΣΤΥΝ/ΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΤΟΣ
 2132157157  
412 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
 2132157140  
 2104282180  

 dioikitiko@eispp.gr
412 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ
 2104520473  
413 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
 2132157141  
 2104182661  
414 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 2132157142  
 2104522841  
414 ΑΣΤ/ΚΟΣ ΑΣΦ. ΕΙΣΑΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 2132157150  
415 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
 2132157148  
 2104186001  

 epimelites@eispp.gr
416 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ~ΑΥΤΟΦΩΡΑ
 2132157144  
 2104522829  

 minisis@eispp.gr
417 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
( Β΄ ~ Γ΄ ΚΩΔΙΚΟΣ )

 2132157145  

 poinikidioxi@eispp.gr
418 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
 2132157151  
 2132157146  

 anilikon@eispp.gr
419 ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ
 2132157147  
 2104185447  
 2104182642  

 boulevmata@eispp.gr
420 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
 2104522895  
421 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
 2132157143  
 2132157149  
 2104285731  

 eisaggelika@eispp.gr
422 ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΑ
 2132157159  
 2132157160  
 2132157282  

 katigoritiria@eispp.gr
423 ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
 2132157152  
 2104520476  
 2132157158  
 2104185687  
 2104184970  

 pinikomitroo@eispp.gr
424 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
 2104287188  

 pliroforisi@eispp.gr
425 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
 2104520444  

 it@eispp.gr