Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ανηλίκων και Ενδοοικογενειακής Βίας κυρίως υπάγεται η ανάληψη ενεργειών για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι με οποιαδήποτε ιδιότητα. Επίσης:

 • Η έκδοση εντολών για κοινωνική έρευνα και παιδοψυχιατρική εκτίμηση.
 • Η αφαίρεση επιμέλειας, γονικής μέριμνας.
 • Ο διορισμός επιτρόπου.
 • Η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν ασυνόδευτα ανήλικα. Οι συστάσεις για ειρηνική λύση διαφοράς.
 • Η συνεργασία με παιδοψυχιατρικά κέντρα.
 • Η έκδοση κάθε είδους διατάξεων που αφορούν ανήλικους.
 • Η συσχέτιση εγγράφων.
 • Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος.
 • Οι δημοσιεύσεις που αφορούν υποθέσεις ανηλίκων κατά την εκούσια δικαιοδοσία.
 • Η έκδοση πάσης φύσης διατάξεων για τη διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης, η παρακολούθηση της εν λόγω διαδικασίας, η εποπτεία του προανακριτικού έργου και η τήρηση στατιστικών για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Επιπλέον, στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται ιδίως:

Α) ολόκληρη η φάση της προδικασίας σε υποθέσεις που οι κατηγορούμενοι είναι ανήλικοι καθώς και στις υποθέσεις με αντικείμενο την ενδοοικογενειακή βία σε βάρος ανηλίκων και ενηλίκων και ιδίως:

 • η ηλεκτρονική καταχώριση και διακίνηση μηνύσεων, αλλά και των ανακριτικών, προανακριτικών και προκαταρκτικών δικογραφιών, με κατηγορούμενους ανηλίκους.
 • Η σύνταξη των κατηγορητηρίων σύμφωνα με τα σημειούμενα υπό του Εισαγγελέως στοιχεία επί της δικογραφίας.
 • Ο προσδιορισμός υποθέσεων στο Μονομελές και Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιά.
 • Η σύνταξη πινακίων και εκθεμάτων και ανάρτηση αυτών.
 • Η κατάρτιση κλητηρίων θεσπισμάτων και κλήσεων και παράδοση αυτών στα τμήματα των επιμελητών δικαστηρίων ή η αποστολή αυτών στα αστυνομικά τμήματα προς επίδοση.
 • Η παραλαβή και έλεγχος αποδεικτικών επιδόσεως και διανομή αυτών στα πινάκια.
 • Οι ενέργειες για μεταγωγές κρατουμένων.
 • Η παραλαβή, επίδοση, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση βουλευμάτων.
 • Η εκτέλεση των αποφάσεων των Δικαστηρίων Ανηλίκων.
 • Η διαδικασία άρσεως ή μετατροπής των αναμορφωτικών μέτρων που επεβλήθησαν με τις αποφάσεις.
 • Η συσχέτιση εγγράφων και μόνο με έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέως.
 • Η παροχή πληροφοριών στο κοινό για την πορεία των χρεωμένων στο τμήμα δικογραφιών και η χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών πορείας στους προς τούτο νομιμοποιούμενους και σε αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Η αναλυτική σύνταξη πινάκων κινήσεως μηνύσεων και δικογραφιών καθώς και καταρτισθέντων κατηγορητηρίων, προσδιορισθέντων δικογραφιών και κλητήριων και κλήσεων για την ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών για την πορεία των διεκπεραιούμενων δικογραφιών.
 • Η διεκπεραίωση αρχειοθετήσεων δικογραφιών του άρθρου 12 παρ. 5 εδ. β΄ ν. 3500/2006 και η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού βιβλίου εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας επί ζητημάτων ποινικής διαμεσολάβησης.

Β) Η εκτέλεση παραγγελιών των Εισαγγελέων επί θεμάτων ακροάσεων ανηλίκων, καθώς και ενηλίκων που στρέφονται κατά ανηλίκων.
Γ) Η τήρηση φακέλων κοινωνικού περιεχομένου για τη στήριξη ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο.