Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Επιμελητών Δικαστηρίων υπάγονται κυρίως τα κάτωθι αντικείμενα:

  1. Η επίδοση πάσης φύσεως ποινικών δικογράφων και κατά κύριο λόγο κλήσεων και κλητήριων θεσπισμάτων, βουλευμάτων, απορριπτικών διατάξεων του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά επί προσφυγών κατά κλητήριων θεσπισμάτων ή διατάξεων του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά που απορρίπτει εγκλήσεις, ποινικών δικογράφων του εξωτερικού (δικαστική συνδρομή), κλήσεων μαρτύρων προς εξέταση, κλήσεων πολιτών προς διευθέτηση διαφορών από τον Εισαγγελέα Ακροάσεων.
  2. Η επίδοση αποφάσεων και αποσπασμάτων σε ερήμην καταδικασθέντες κατηγορούμενους.
  3. Η επίδοση ποινικών δικογράφων Ξένων Αρχών (Εισαγγελιών του Κράτους) για πολίτες που η κατοικία τους ανήκει στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Πειραιά.
  4. Η διανομή των ποινικών δικογράφων με αλληλογραφία και με φαξ κατά περιοχή αρμοδιότητας Αστυνομικών Τμημάτων και εξ ολοκλήρου η εργασία των επιδόσεων που εκτελείται και από Αστυνομικά όργανα.
  5. Η συμπλήρωση των αποδεικτικών επίδοσης στους μάρτυρες και κατηγορούμενους, στους οποίους γίνεται η επίδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠΔ.
  6. Ο έλεγχος των αποδεικτικών επιδόσεως και η παράδοση ή αποστολή αυτών στο Τμήμα ή στην Υπηρεσία, από την οποία έχουν παραγγελθεί να κάνουν την επίδοση.
  7. Η σύνταξη ατομικών βιβλίων κάθε επιμελητή, από όπου φαίνεται η ημερομηνία παραλαβής της κλήσης – κλητήριου- απόφασης και η ημερομηνία παράδοσης ή αποστολής της.
  8. Η διακίνηση των δικογραφιών και των εγγράφων μεταξύ της Εισαγγελίας των λοιπών δικαστικών υπηρεσιών του δικαστικού Μεγάρου και του Πταισματοδικείου Πειραιά.
  9. Η μεταφορά του ταχυδρομείου στο κέντρο διαλογής Πειραιά και η παραλαβή από αυτό της αλληλογραφίας της υπηρεσίας, το άνοιγμα των φακέλων, η ταξινόμηση των εγγράφων και η διανομή τους σε αντίστοιχα τμήματα.
  10. Την μηνιαία βεβαίωση συναλλαγών με τα ΕΛΤΑ της εξερχόμενης αλληλογραφίας της υπηρεσίας.