Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται κυρίως τα κάτωθι αντικείμενα:
Α. Η Διοίκηση, με αντικείμενο τη διεκπεραίωση των εργασιών που αφορούν τη διοίκηση της Εισαγγελίας και ιδίως:

 1. Η τήρηση βιβλίου Πράξεων του Διευθύνοντος και των Εισαγγελέων.
 2. Η τήρηση Μητρώου Εισαγγελικών λειτουργών, Δικαστικών υπαλλήλων, Επιμελητών Δικαστηρίων και βοηθητικού προσωπικού και η ενημέρωση των ατομικών φακέλων αυτών.
 3. Η τήρηση και ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Αρχείου στο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΟΣΔΔΥ_ΠΠ» των ατομικών φακέλων των Εισαγγελικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων καθώς και διαγραφής αυτών λόγω συνταξιοδότησης, μετάθεσης, απόλυσης κ.τ.λ.
 4. Η τήρηση Μητρώου Συμβολαιογράφων της περιφερείας του Πρωτοδικείου Πειραιά, η ενημέρωση των ατομικών φακέλων και η παραχώρηση των αρχείων αυτών καθώς και η θεώρηση της υπογραφής των Συμβολαιογράφων.
 5. Η τήρηση βιβλίου αδειών (κανονικών-αναρρωτικών-εκπαιδευτικών- γονικών-φοιτητικών-άνευ αποδοχών) των Εισαγγελικών Λειτουργών, Δικαστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Δικαστηρίων και βοηθητικού προσωπικού.
 6. Η κοινοποίηση εγγράφων, που αφορούν διορισμούς, παραιτήσεις, μεταβολές συμβολαιογράφων και η υποβολή τω ν οικείων αποδεικτικών.
 7. Η διεκπεραίωση των εργασιών που απαιτούνται για τις ετήσιες επιθεωρήσεις των Εισαγγελικών Λειτουργών από τον Επιθεωρητή-Αρεοπαγίτη και τον Εισαγγελέα Εφετών, καθώς και για την υπό του τελευταίου επιθεώρηση της Γραμματείας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς.
 8. Οι επιθεωρήσεις και οι πειθαρχικές διώξεις των Συμβολαιογράφων, Υποθηκοφυλάκων, Δικαστικών Επιμελητών και λοιπών Δικαστικών Γραφείων (Ληξιαρχείων, Δημοσίων Κατηγόρων κ.λπ.) της περιφερείας του Πρωτοδικείου Πειραιά.
 1. Η δακτυλογράφηση των ατομικών εκθέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Δικαστηρίων και του βοηθητικού προσωπικού και η διεκπεραίωση των εργασιών που έχουν σχέση με τις πειθαρχικές διώξεις αυτών.
 2. Η κοινοποίηση εγκυκλίων και η τήρηση αρχείου αυτών.
 3. Οι άδειες οπλοφορίας.
 4. Η διεκπεραίωση των διατάξεων περί κατάσχεσης εντύπων και κινηματογραφικών ταινιών και απαγόρευσης μουσικών συνθέσεων και θεατρικών έργων.
 5. Οι αιτήσεις αποκατάστασης (άρθρο 531 ΚΠΔ) και οι αιτήσεις αποζημιώσεως αδίκως κρατηθέντων (άρθρο 537 ΚΠΔ).
 6. Η κατάρτιση των ετησίων πινάκων πραγματογνωμόνων και διερμηνέων.
 7. Η εκκαθάριση αμοιβής πραγματογνωμόνων.
 8. Η κατάρτιση των ετησίων πινάκων ενόρκων.
 9. Η προπαρασκευαστική φάση της διαδικασίας των Βουλευτικών, Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών, καθώς επίσης και των Εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που περιλαμβάνει την ενημέρωση των φακέλων των Πρωτοδικείων της χώρας με τις χιλιομετρικές αποστάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς και τις ισχύουσες τιμές εισιτηρίων.
 10. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών σε περίοδο εκλογών κα ι ιδίως: Η συγκρότηση εκλογικών συνεργείων για την επίδοση των διορισμών στους δικαστικούς αντιπροσώπους και στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, η έκδοση εκκαθαριστικών σημειωμάτων και διατακτικών πληρωμής.
 11. Η εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης της Εισαγγελίας και ιδίως: Η καταγραφή των βιβλίων, η παραχώρηση αυτών προς χρήση μόνο στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, η τήρηση ειδικού βιβλίου χρέωσης και επιστροφής αυτών από τους χρήστες, οι οποίοι θα υπογράφουν σχετικά.
 12. Οι γνωμοδοτήσεις περί Απονομής Χάριτος και η διεκπεραίωση αυτών.
 13. Οι αιτήσεις Δικαστικής Συμπαράστασης (κατάθεση, έλεγχος δικαιολογητικών, διαβίβαση στο Πρωτοδικείο).
 14. Η διεκπεραίωση εργασιών για διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος Σωφρονιστικών Υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού.
 15. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων για άσκηση εφέσεως από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατ’ αθωωτικών αποφάσεων.
 16. Οι παραγγελίες για μεταγωγή κρατουμένων από τα Καταστήματα Κράτησης Κορυδαλλού σε άλλες υπηρεσίες (Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πειραιά, Πρεσβείες κ.λπ.).
 17. Η καταχώριση αιτήσεων κατηγορουμένων για αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας τους.
 18. Η σύνταξη εκθέσεως εμφανίσεως και αναχωρήσεων Εισαγγελικών Λειτουργών και Δικαστικών υπαλλήλων.
 19. Η έκδοση διατάξεων για δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας κατηγορουμένων, γνωμοδοτήσεων επί νομικών θεμάτων και Εισαγγελικών εντολών και αναφορών.
 20. Η καθαρογραφή και υποβολή στις αρμόδιες αρχές των αποφάσεων και πρακτικών της Ολομέλειας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά.
 21. Η διεκπεραίωση εφέσεων του Εισαγγελέα κατά αποφάσεων Εκούσιας Μονομελούς Πρωτοδικείου (καθαρογραφή, κατάθεση, υποβολή στην Εισαγγελία Εφετών για προσδιορισμό δικασίμου, επίδοση της προσδιορισθείσας έφεσης στους διαδίκους).
 22. Οι κλήσεις άλλων αρχών και συγκεκριμένα η επίδοση των κλήσεων που αποστέλλει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Εφετών, το Συμβούλιο της Επικρατείας και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, υποβάλλοντας στον αποστολέα αμελητί τα σχετικά αποδεικτικά.
 23. Η εποπτεία και η οργάνωση του Αρχείου και η διεκπεραίωση της διαδικασίας περί της καταστροφής άχρηστων και χωρίς ιστορική αξία αρχείων της υπηρεσίας,
 24. σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου μόνου β.δ. 120/1966.

Β. Το πρωτόκολλο και η αλληλογραφία, όπου ιδίως υπάγονται:

 1. Η καταχώριση των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, πλην αυτών που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
 2. Η διανομή των εισερχομένων εγγράφων στα αρμόδια τμήματα.
 3. Η διακίνηση δικογραφιών και εγγράφων μεταξύ της Εισαγγελίας και των λοιπών Δικαστικών Αρχών της Χώρας καθώς και των Υπουργείων και λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων.
 4. Η προετοιμασία της αλληλογραφίας του Διευθύνοντος.
 5. Η παροχή πληροφοριών στο κοινό περί της πορείας των εγγράφων που καταχωρούνται στο πρωτόκολλο.
 6. Η καταχώριση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 7. Η διανομή των εισερχομένων εγγράφων στα αρμόδια Τμήματα της Εισαγγελίας.

Γ. Η διεκπεραίωση των εργασιών του Εισαγγελέα Ακροάσεων, όπου ιδίως υπάγονται:

 1. Οι διορθώσεις ληξιαρχικών πράξεων.
 2. Οι παραγγελίες για πνευματική λύση του γάμου που λύθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 ΑΚ, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 του ν. 4509/2017.
 3. Οι άδειες για τέλεση πολιτικού γάμου σε άλλο τόπο από εκείνο που έχει οριστεί και οι άδειες για σύναψη γάμου πριν από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας.
 4. Οι παραγγελίες προς Συμβολαιογράφους για τη χορήγηση αντιγράφων συμβολαίων και λοιπών συμβολαιογραφικών εγγράφων σε όσους έχουν έννομο συμφέρον.
 5. Οι παραγγελίες στις υπηρεσίες του Δημοσίου και γενικά όλων των Επιχειρήσεων του Δημόσιου Τομέα να παραδίδουν έγγραφα ή να χορηγούν αντίγραφα σε όσους έχουν έννομο συμφέρον σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 6. Οι παραγγελίες για παροχή πληροφοριών για τα εισοδήματα συζύγων προς καθορισμό του ύψους της διατροφής (άρθρο 1445 ΑΚ)
 7. Ο εγκλεισμός ψυχικά πασχόντων (ενηλίκων) σε Ψυχιατρικά Καταστήματα.
 8. Η παραλαβή δικογράφων που αναφέρονται στο άρθρο 134 ΚΠολΔ.
 9. Οι συστάσεις σε πολίτες μέσω των Αστυνομικών Τμημάτων.
 10. Οι διατάξεις για προσωρινή απομάκρυνση ζώων.
 11. Οι παραγγελίες για έκδοση άδειας ταφής και ενταφιασμού αζήτητων νεκρών.
 12. Οι παραγγελίες προς την Ιατροδικαστική Υπηρεσία για διενέργεια νεκροψίας.
 13. Οι επιδόσεις στον Εισαγγελέα σύμφωνα με τον ΚΠολΔ και το Αστικό Δίκαιο.
 14. Η παραλαβή και διεκπεραίωση επιδόσεων αστικών/εμπορικών δικογράφων για το εξωτερικό.
 15. Η παραλαβή/περαίωση αιτημάτων επίδοσης ποινικών και αστικών δικογράφων από το εξωτερικό σε περιοχές αρμοδιότητας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά.
 16. Οι νομικές διατάξεις μεταφοράς κρατουμένων από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για την αποστολή δικογράφων στο εξωτερικό: