Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται κυρίως τα κάτωθι αντικείμενα:

 1. Η εισαγωγή ωρίμων και αναβλητικών δικογραφιών, υποθέσεων κατά παραπομπή και εφέσεων κατά αποφάσεων Πταισματοδικείου και η διεκπεραίωση του προσδιορισμού αυτών προς εκδίκαση σε δικασίμους των Μονομελών Πλημμελειοδικείων.
 2. Η τήρηση βιβλίου εφέσεων κατ’ αποφάσεων του Πταισματοδικείου.
 3. Η σύνταξη και η ανάρτηση των εκθεμάτων στα αντίστοιχα γραφεία των πινακίων και στα ακροατήρια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 374 του ΚΠΔ.
 4. Η ηλεκτρονική καταχώριση των ωρίμων και αναβλητικών δικογραφιών.
 5. Η κατάρτιση κλητήριων θεσπισμάτων και κλήσεων και η παράδοση αυτών στους Επιμελητές Δικαστηρίων ή η αποστολή τους στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα για επίδοση.
 6. Η παραλαβή των αποδεικτικών επιδόσεων από τους Επιμελητές Δικαστηρίων και από τα Αστυνομικά Τμήματα, ο διαχωρισμός και η διανομή τους στα πινάκια. Ιδιαίτερα, σε υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής ή είχε προηγουμένως κηρυχθεί η συζήτησή τους απαράδεκτη, ο Προϊστάμενος του Τμήματος μεριμνά για την έγκαιρη επίδοση και ενημερώνει τον αρμόδιο Εισαγγελέα Προσδιορισμού 35 ημέρες προ της δικασίμου.
 7. Οι απαιτούμενες ενέργειες για τη μεταγωγή κρατουμένων και από τις Φυλακές όλης της Χώρας.
 8. Η διαδικασία συμπλήρωσης αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.
 9. Η υποβολή αναιρέσεων κατ’ αντιμωλία καταδικαστικών ή αθωωτικών αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου μετά των σχετικών δικογραφιών στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
 10. Η εκκαθάριση της ημερησίας αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των μαρτύρων.
 11. Η χορήγηση πιστοποιητικών.
 12. Η συσχέτιση εγγράφων μετά από έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέα.
 13. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος.

Επίσης, στο Τμήμα αυτό υπάγεται ολόκληρο το στάδιο της προδικασίας των υποθέσεων οφειλετών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.τ.λ. και ιδίως: Η τήρηση βιβλίων ωρίμων και αναβλητικών, η κατάρτιση κλητηρίων θεσπισμάτων και κλήσεων, η αποστολή αυτών στα Αστυνομικά Τμήματα για επίδοση και ο έλεγχος των αποδεικτικών επιδόσεων, η σύνταξη και ανάρτηση εκθεμάτων, στα αντίστοιχα γραφεία των πινακίων και στο Ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 374 ΚΠΔ. Η συσχέτιση εγγράφων μόνο με έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέα, η χορήγηση πιστοποιητικών.