Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εκτέλεσης Αποφάσεων υπάγονται κυρίως τα κάτωθι αντικείμενα:
Α. Η Εκτέλεση Αποφάσεων, όπου ιδίως υπάγονται:

 1. Η εκτέλεση ερήμην αποφάσεων Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ενταλμάτων σύλληψης.
 2. Η καταχώριση αποφάσεων υποδίκων και φυγόποινων, η τήρηση καρτελών αυτών, καθώς και η καταχώριση αυτών στους οικείους φακέλους φυγόποινων.
 3. Η τήρηση καρτελών αποφάσεων υποδίκων και φυγοποίνων καθώς και η καταχώριση αυτών στους οικείου φακέλους φυγοποίνων.
 4. Η αποστολή αποσπασμάτων στις Αστυνομικές Αρχές για εκτέλεση.
 5. Η εξαγορά ποινών.
 6. Η καταχώριση των φυλακίσεων.
 7. Η αλληλογραφία με φυλακές και άλλες αρχές για θέματα που αφορούν την εκτέλεση αποφάσεων.
 8. Η βεβαίωση χρηματικών ποινών στα αρμόδια δημόσια ταμεία.
 9. Η διόρθωση στοιχείων ταυτότητας καταδικασθέντων.
 10. Η υποβολή δικογραφιών με τα αποδεικτικά επίδοσης στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε περίπτωση άσκησης αναίρεσης.
 11. Η εκτέλεση αποφάσεων, όταν η έφεση απορρίπτεται ανυποστήρικτη και όταν απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης.
 12. Η εισαγωγή αιτήσεων ακυρώσεως (αναζήτηση της δικογραφίας από το αρχείο του Πρωτοδικείου ή από το Εφετείο ή από την Εισαγγελία Εφετών κ.λπ.).
 13. Ο καθορισμός συνολικής ποινής, η παροχή προθεσμίας καταβολής χρηματικής ποινής σε δόσεις και η περαιτέρω μετατροπή της χρηματικής ποινής σε κοινωφελή εργασία.
 14. Η παρακολούθηση της παροχής κοινωφελούς εργασίας μέχρι την ολοκλήρωση αυτής και η τυχόν ανάκληση αυτής.
 15. Οι συγχωνεύσεις ποινών.
 16. Οι αντιρρήσεις περί την εκτέλεση.
 17. Η αμφισβήτηση ανασταλτικότητας της έφεσης.
 18. Η μετατροπή των ποινών.
 19. Η αναβολή και η αναστολή εκτέλεσης.
 20. Η απόδοση εγγυήσεως.
 21. Η παρακολούθηση των θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης χρηστών ναρκωτικών ουσιών κατά την έννοια του άρθρου 33 ν. 4139/2013.
 22. Η διεκπεραίωση αποφάσεων που επιβάλλουν περιοριστικούς όρους (π. χ. απαγόρευσης εξόδου) και η άρση αυτών.
 23. Η εκτέλεση των εισαγγελικών διατάξεων του άρθρου 74 ΠΚ για τους υπό απέλαση υπηκόους τρίτων χωρών και η τήρηση σχετικών φακέλων.
 24. Η έκδοση πιστοποιητικών μη δίωξης.
 25. Η συσχέτιση εγγράφων και μόνο με έγγραφη παραγγελία του αρμοδίου Εισαγγελέα.
 26. Η διεκπεραίωση της σχετικής με τα ανωτέρω αλληλογραφίας.
 27. Η τήρηση ηλεκτρονικού βιβλίου ποινών λιπομαρτυρίας και ενημέρωσή τους για τυχόν ανακλητικές αυτών.
 28. Η τήρηση ηλεκτρονικού βιβλίου ανακοπών κατά αποφάσεων ποινών λιπομαρτυρίας.
 29. Η αποστολή για εκτέλεση των ποινών λιπομαρτυρίας.
 30. Η λειτουργία του Τμήματος το Σάββατο και τις αργίες μόνο ως προς τους συλληφθέντες- κρατουμένους.

Β. Οι Ερήμην Αποφάσεις, όπου υπάγεται η εισαγωγή δικογραφιών ερήμην αποφάσεων Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά προς περαιτέρω ενέργειες και ιδίως:

 1. Η αναγνώριση και η καταχώριση των αποφάσεων στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά βιβλία ερήμην αποφάσεων Τριμελούς και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.
 2. Η αποστολή αποσπασμάτων των ως άνω αποφάσεων προς επίδοση στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα.
 3. Ο έλεγχος των επιδόσεων και η ανά δίμηνο υπόμνηση προς τα Αστυνομικά Τμήματα.
 4. Η συσχέτιση των σχετικών αποδεικτικών επιδόσεων των αποφάσεων στις οικείες δικογραφίες, όταν επιστραφούν, και η αποστολή των δικογραφιών στο Ποινικό Μητρώο του Πρωτοδικείου Πειραιά (με τα αποδεικτικά).
 5. Η ηλεκτρονική καταχώριση των προς εκτέλεση αποσπασμάτων των αποφάσεων.
 6. Η αναζήτηση των δικογραφιών και η υποβολή στον Εισαγγελέα Εφετών εφέσεως κατά ερήμην αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με την δικογραφία και το αποδεικτικό επιδόσεως της αποφάσεως.
 7. Η υποβολή αναιρέσεως κατά ερήμην αποφάσεων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με τη δικογραφία και το αποδεικτικό επιδόσεως.
 8. Η συσχέτιση εγγράφων.
 9. Η διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας.